DEN NORSKE FORBINDELSE
Forord:
Når man slægtsforsker opdager man hurtigt, at det er ret normalt at hovedparten af den danske befolkning, har bønder, fæstebønder og husmænd som en stor del af deres aner, det er derfor altid spændende, når man blandt anerne, støder ind i andre erhverv, så som præster, degne, skoleholdere, møllere, sømænd, skippere og købmænd, eller læger, mellem ens aner. Da jeg begyndte at arbejde med mine tipoldeforældre, på min mors side, møller i Østerby på Fejø, Niels Frederik Jørgensen og hustru Abel Cathrine Olsen, skulle vise sig at blive meget spændende at finde ud hans hustru Abels herkomst, hendes moder indskrives første gang i Fejø kirkebog år 1800 som "Jomfru Christine. Dr. Nielsen af Christiansand's datter”. Denne lægedatter, Christine Nielsen gifter sig 8 år senere med præsten på Fejø, Henrich Kuhlmann's brodersøn, Peder Jablonsky, hun gifter sig anden gang på Fejø i 1812, med Skipper og Købmand i Østerby Niels Olsen "Brusen". Efter mange års arbejde er der efterhånden lykkedes at stykke så meget sammen, at historien bør fortælles. Jeg har valgt at kalde historien "Den Norske Forbindelse"  idet historien tager sin begynder i Christiansand i Norge og fører til Fejø sidst i 17...... firserne


Johannes og Abels Historie

Johannes Nielsen fik sin eksamen fra Københavns Universitet den 12 juni 1778: Johannes Nielsen, Haderslebiensis. (Haderslev) Eodem die nominatium Dom. Nielsen Doctorem Medicinæ proclamavit et more a majoribus recepto renuntiavit ampliss.
Året efter i 1779 blev Johannes Nielsen udnævnt til suksederende læge i Christiansand. Han overtog da den aldrende Heinrich von Sees pligter og da denne døde i 1781 også hans løn. Heinrich von See fik en voldsom død. På et værtshus i Christiansand forsøgte han at bilægge et slagsmål mellem nogle gæster. En af gæsterne satte da "hans hoved så hårdt mod et søm i væggen, at sømmet gennemborede hjerneskallen og hjernen".

Johannes giftede sig, med kongelig bevilling og uden forudgående lysning fra prædikestolen, i Huset hos svigerforældrene, den 25 november 1783. Således: Hr. Doctor Medicinæ og Provincial Medicus Johannes Nielsen og Jomfru Abel Cathrine Isachsen.

Om Johannes vides ikke meget andet end han er født i Haderslev 23. januar 1748, som søn af en købmand.

Abel var datter af en af byens rigeste mænd Isach Danielsen Smed og hustru Anna Cathrine Struwe. Isach Danielsen var næst yngste søn af en storbonden Daniel Isachsen Øvre Egeland i Kvinesdal. Gården Øvre Egeland skulle gå i arv til den ældste søn, derfor drog Isach og en yngre bror Jørgen Danielsen, tidligt i året 1730, til Christiansand for at lære et håndværk. Den yngste bror, valgte at gå i skrædderlærer, medens Isach valgte smedefaget i det han gik i lærer hos Smedemester Bernt Gundersen i byen. Valget som smed, skulle senere vise sig, at blive et rigtigt godt valg for Isach Danielsen. Fem år senere i 1735, var Isach smedesvend, 24 år gammel, og samme år var han en kort tid indrulleret som soldat. I 1739 tog han borgerskab som smedemester i Christiansand, han blev allerede udnævnt til Oldermand i smedelavet, den 18 februar 1748, han var da så rig at han lånte penge ud til andre.


Isach Danielsen Smeds segl.

Hans slægt kaldes i Norge ”Isachsen/Willoch” slægten. Slægten kan føres tilbage til Thomas Olsen Skotte, en købmand i Tronhjem, han var Nordlandshandler, hade en by-gård ved Nidelven. I 1611 ejede han en jekt. I 1625 havde han stolestade i Trondhjem Domkirke. Willoch navnet betyder antagelig ”Blinkende sø” eller "White Lochs” og er af Skotsk oprindelse. Navnet har fulgt slægten som en rød tråd op gennem historien.

Han var tydelig stolt af sit håndværk og prentede sin underskrift Isach Danielsen Smed på en måde som viste at pennen ikke var hans vigtigste redskab. Men han var også noget mere end en vanlig håndværker for i 1743 giftede han sig med den 14 år yngre, datter af apoteker Johan Andersen Struwe, og sådanne ægteskaber, var ikke vanlige dengang.

På det tidspunkt var han den rigeste håndværker i byen, med 4 daler i by skat. Han holdt da to svende, tre drenge og en pige i huset. Sin formue opgav han til 474 rd. I 1762 havde han en husstand på 15 personer, kone, tre børn, fem tjenestefolk og fem drenge, et par år senere ejede han to huse til en brandtakst af 2180 rd., hvad var et meget højt beløb i Christiansand. Isach Smed tjente ikke kun sin formue på smedehåndværket, selv om han var en dygtig mester. Man ved at han fra omk. 1750 også drev indførsel af jern og stenkul og handlede med disse varer. Han havde også økonomiske interesser i skibsbygning og søfart.

Isach Danielsen Smed døde den 16 februar 1771 61 år gammel, hans hustru Anna Cathrine Struwe døde først i 1811, da var boets formue på 13.794 rigsdaler.

Isach Danielsens Smeds og Anna Cathrine Struwes børn.

1. Daniel Isachsen,  f: 1744. g. m.
2. Johan Andreas Isachsen,  f: 1747. g. m.
3. Anna Christina Isachsen,  f: 1749. g. m. Købmand Christopher Nyrop.
4. Søren Isachsen,  f: 1751. d.s.a.
5. Abel Cathrine Isachsen,  f: 1752. g. m. Provincial Medicus Johannes Nielsen.
6. Engel Margrethe Isachsen,  f: 1753. g. m. Sognepræst Henrich Kuhlmann, Fejø.
7. Anna Marina Isachsen,  f: 1765. Død bare tre år gammel.

Slægten deler sig her i fire grene:
Willoch-grenen efter Johan Andreas, grenen uddør allerede i 1900.
Kjos-Grenen efter Daniel Isachsens ældste søn Isach Isachsen.
Kongsgaard-grenen efter Daniel Isachsens yngste søn Daniel Otto Chr. Isachsen.
Fejø-grenen efter Abel Cathrine Isachsens ældste datter. Christine Nielsen.

Dr. Johannes Nielsen og hustru Abel Cathrine Isachsens lykke, varede ikke i mange år.

Deres første barn fik parret i 6 september 1785 da pigen Christine blev født kl. 8½ eftermiddag, og hjemmedøbt af Struwe. Hun blev holden over dåben i kirken af Madr. Anne Kirstine S. Christopher Nyrops, Faddrne var: Madr. Anne Cathrine S. Michael Frihes Jomf. Johanne Clausdatter Mørch. Hr. Bogmester Nideros. General Hubr. Madsen. Hr. Orlog.

Christine blive den der fører slægten videre på Fejø.

Allerede året efter 19 oktober 1786 fødes pigen Abel, hun blev opkaldt efter sin mor, idet moderen dør af barsels problemer, 34 år gammel. Den 27 oktober begraves Abel Cathrine Isachsen, Hr. Provincial Medicus Johannes Nielsens hustru på Christiansand Kirkegaards Søndre Side, alle Klokkernes Ringen Fulgte Ligvognen.

Få år efter ægteskabet med Abel, står Johannes alene, med den nyfødte pige Abel, og en pige på et år, Christine. Han kommer vel aldrig over tabet af sin hustru, for to år senere i 1789 dør han kun 41 år gammel.

Christiansand kirkebog meddeler følgende. 1789. nr. 53. døde og Begravede.

Hr. Doctor Medicinæ og Provincial Medicus Johannes Nielsen, 41 aar gl. døde d. 4. marts klokken 9 ¾ eftermiddag og blev begravet på Kirkegården Søndre Side, alle Klokkernes Ringen Fulgte Ligvognen.

Børnene får lov at vokse op i huset hos Abels ældste bror, onklen Daniel Isachsen og deres tante Christiane Hedevig. Daniel Isachsen var blevet en stor mand i byen, hvor han havde ført sin faders handels talent videre og udvidet på mange områder, han driver handel og skibsfart i stor stil, på et tidspunkt ejer han ikke mindre end 26 sejlskibe, hvoraf det ene opkaldes efter hans afdøde søster Abel Cathrine, flere af skibene sejler på de Vest Indiske Øer. Desuden bliver han Batavisk Konsul (Hollandsk).

Konsulen og hans hustru, beholder den mindste pige Abel, hun bliver senere i livet gift med en prokurator, men hun får aldrig nogle børn.

Abels Isachsens et år yngre søster, Engel Margrethe Isachsen, gifter sig i Christiansand kirke den 20. juli 1785 med Henrich Kuhlmann, sognepræst, på Fejøe i Lolland, og Jomfru Engel Margrethe Isachsen. Han var førhen kapellan i Christiansand til 1783.

Man vil se af de tilgængelige papirer om præsteparret på Fejø, Henrich Kuhlmann og Engel Margrethe Isachsen, at hun altid skriver sit efternavn Danielsen, og at hun opgiver at være datter af Konsul Daniel Isachsen i Christiansand. Hvorfor hun opgiver sin ældre broder konsul Daniel Isachsen, som sin far, kan man kun gisne om, men at konsulen er familiens overhoved og tilligemed er en af Norges rigeste mænd er vist, dette har vel også spillet ind. Hendes far smeden Isach Danielsen Smed døde jo også allerede i 1771. Da konsulen var ved sin velmagt, låner han den, betrængte danske stat en stor sum penge, i den pengeløse tid efter krigsudbruddet i 1807.


Konsul Daniel Isachsen

Efter konsulens død i 1813, foregår der mange forhandlinger med den danske stat om tilbagebetaling af de mange penge til boet, efter konsul Daniel Isachsen. Først mere en 6 år efter at konsulen er død, udbetales de mange penge af den danske stat, den store sum der bliver udbetalt til boet var på ikke mindre end 15.800 Sp.d.rent sølv, skiftet efter konsul Daniel Isachsen er på næsten 100 folio sider. Forhandlingerne med den danske stat blev ført af Statsråd og General Diderich Hegermann i Norge, og dennes bror i Danmark, generalmajor Johan Henrich Hegermann Lindencrone. Diderich Hegermann gifter sig med den unge enke efter konsul Daniel Isachsen, Hanne Susanne Nideros.

Christine og Peter Jablonskys Historie

Hvornår Christine kommer til Fejø vides ikke, men det er sikkert at hun er på Fejø i år 1800, da hendes plejefar præsten Henrich Kuhlman holder konfirmation i kirken i 1800, hun ses første gang i kirkebogen til konfirmationen.

I Fejø kirkebog meddeles følgende:
Konfirmation:
Fejø kirkebog: 1800. No. 9. Jomfru Christine. Dr. Nielsen af Christiansand's datter.

Christine ses ligeledes i folketællingen for Fejø sogn 1801:

FT 1801 Fejø sogn, Fuglse herred, maribo amt
Østerby 
1.te. Familie, Præstegaarden.
Henrich Kuhlmann, Huusbonde 50 gift 1te gang, Sogne Præst
Engel Margrethe Danielsen*, Hans Kone 48 ligeledes
Christine Nielsen, Konens Syster Datter 16 ugift
Peder Pedersen Noer, 28 ugift
Marie Christensdatter, 28 ugift
Maren Hans Datter, Tjeneste Folk 25 ugift
Jørgen Michelsen, -do- 20

(* Se under Johannes og Abels historie vedr. efternavnet Isachsen/Danielsen).

Christine Nielsens første ægteskab:

Christine Nielsen bliver gift 1. g. i Fejø kirke den 20 april 1808, med den Peter Jablonsky.
Forlovere ved gifte målet med Jomfru Christine Nielsen, i Fejø Kirke, var Birkedommer Montagne og Skoleholder O. Jørgensen.

I de tilgængelige historiske materialer om Fejø bliver Peter Jablonsky nævnt til at være en brodersøn til præsten Henrich Kuhlmans
Helt over i Vinding sogn i Ulfborg herred i Ringkøbing amt, kan man se i folketællingen for 1787, at Henrich Kuhlmanns bror er er præs i sognet, men det fremgår også af samme, at Peter Jablonsky opholder sig i præstegården.

FT. 1787. Vinding sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing amt.
Præstegården
Joachim Fred. Kuhlmann, 38, Husbonde, Sognepræst
Mariane Else C. Staal, 42, Husmoder
Mads Madsen, 27, Tjenestekarl
Jørgen Jensen, 21, Tjenestekarl
Jens Pedersen, 19, Tjenestekarl
Mette Peders Datter, 34, Tjenestepige
Dorthe Christens Datter, Tjenestepige
Peter Jablonsky, 19, Et antaget fremmed Barn.

Præsten Joachim Frederik Kuhlmann dør allerede to år senere i 1889. Året før har parret fået en søn, der dør kort efter fødslen. At enken tager sig af den unge mand Peder Jablonsky og sørger for han får en uddannelse er sikkert. Han ses i Universitet Matriklen i København i 1797 således:

Anno 1797., d. 9. Nov. Prævio lingvarium, artium et stiili examine, cives acadmici inscripti sunt seqventes juvenes; Haud illaudabiles.
17. Petrus Jablonsky, esch. Christianiens. Anni ætatis: 18. Præc. Priv. A. Kall
Kilde: Kjøbenhavns Universitets Matrikel. S. Birket Smith. Tredje bind. 1740-1828.

Parrets første barn fødes på Fejø 22 oktober 1808, en pige der får navnet Mariane, opkaldt efter hans plejemor Mariane Else Staal.
Mariane Jablonsky gifter sig i 1828 med Gårdejer i Østerby Rasmus Nielsen, de efterlader sig en stor efterslægt.

Da sognepræsten på Fejø, Henrik Kuhlmann døde, varede det en tid inden der blev kaldet en ny præst til øen, i den mellemliggende tid var det kandidat i teologi Peter Jablonsky som foretog de kirkelige handlinger.

Det var dog meningen at præsten på Askø Hr. Brøndsted skulle havde forestået disse kirkelige handlinger, som det kan ses af nedenstående sitat af Stenfeldt, blev det ikke tilfældet.

"Da Bispen forespurgte Mad. Kuhlmann om, hvorfor hun ikke havde svaret Hr. Brøndsted, skrev hun, (Hr. Brøndsted, Sognepræsten paa Askø forlangte 5 Rdl, af Enken, om ugen for at besørge Embedet på Fejø) at hun fandt hans Fordring om 5 Rdl. Ugentlig "upasselig"; og hun tilføjede, at hendes Mands Brodersøn, som var theologisk Kandidat, boende hos hende; han prædiker nu om Søndagen , og nu bad hun, om han maatte paatage sig de "ministerielle Forretninger" (d.v.s. Daab, Begravelse osv.)."
Kilde: Niels Stenfeldt (Laal. F. Stift: Stiftsbreve. L.A.).

Peder Jablonsky, konstitueret til Fejø sogns Præstekald ca. 1807.

Før Hr. Kirchheiner (den nye præst på Fejø) ankom hertil, ved vi, at Madam Kuhlmanns unge Slægtning fungerede som Præst. Han skrev den 6. Marts 1808 til Bispen om en ung Fyr paa 19 Aar, der gerne ville konfirmeres; "Den indtrufne Omstændighed, at Jens Hansen Løje, som for nærværende Tid forberedes til Konfirmation, ved sidste Session er udtaget til Søtjenesten, gør mig dristig til paa Mme Kuhlmanns Vegne at forespørge for Deres Højærværdighed, om han særskilt maatte konfirmeres før den bestemte Tid, da han inderligen gerne ønskede det inden Indkaldelsestiden, som er usikker naar. Han er over 19 aar gammel, men desværre maadelig i sine Kundskaber og kan ikke læse rigtig i en Bog" Han fik Lov dertil.
Kilde: Niels Stenfeldt (Laal. F. Stift: Stiftsbreve. L.A.).

Efter Hr. Kirchheiner tiltrædelse som sognepræst på Fejø, er det sikkert at familien Jablonsky bosætter sig i København, hvor han bliver lærer på Frue Fattigskole.

At lykken ikke varer ved, i København, kan ses af Christines notat i Danske Statstidende 1810.
Søndag d. 8. Juli (1810) endte min gode retskafne Mand, Peter Jablonsky, Candidat i Teologien og Lærer ved Frue Fattigskole sit Livs saare trange Bane i sit 32. Aar. - En haardnakket Nervefeber berøvede mig en trofast Medvandrer og vort 1 1/2 aarige Barn en Fader og Forsørger. - Ædle Venner vilde skænke den Afdødes Minde og vor Kummer en deltagende Taare.
Christine Jablonsky.
Født Nielsen.
Kilde: Danske Statstidende No. 61. Mandagen den 16de Juli. 1810.Universitets biblioteket Amager.

Mindeord om Peter Jablonsky.
Mindeord:
Den 8. Juli 1810. Kandidatus Theologiæ og lærer ved Frue Arbejds- og Læseskole Peder Jablonsky. - I et svagt Legme boede en ædel Sjæl, der vilde det Gode, en Sjæl der vidste at gavne den ham betroede Ungdom. Gid hans Efterlevende maatte nyde den Løn, han havde gjort sig værdig til.
Men en Taare over denne duelige Lærers Tab, afskriver Udgiveren det Minde, som Præsten, Hr. Mickelsen til Holmens Kirke, satte ham offentligen - Et Minde, som vidner om, at han nøje kendte den Afdødes Værd.

"Stille var, vor henfarne Ven, din Vandel, fromt dit Hjerte. Over mange hvasse Torne gik din korte Vej, nøjsom Du ej mange Livets Ting begærte og Beskedenhed, - den fast ukendte- sveg Du ej. - Men Dig sveg den, som enhver iblandt de faa, der ej ynde, hylde tidens Trommetone. O- mon hisset - hisset skal dens Dyrker faae af den upartiske Dommer Ærens Krone".

Efter at hendes mand er død, tager den unge og gravide Christine tilbage til Fejø til sin moster og plejemor Engel Margrthe Isachsen, som stadig bor på øen.

Christine føder en søn i den 25 januar 1811, som bliver opkaldt efter sin afdøde far, Peder Jablonsky.

Christine og Peder Jablonskys børn:
Mariane Jablonsky Nielsen, gifter sig med gårdejer Rasmus Nielsen og efterlader sig en stor efter slægt.
Peder Jablonsky, dør ugift på Fejø i den 20 juni 1853.

Skifte: Efter Mariane Jablonsky Nielsen.
Fejø Birks Skiftepropokol. 5/6. 1900 - 9/7. 1910. S. 10. S. 26. 9/1900.
Aar 1900 d. 15 Juni anmeldte Gaardejer Rasmus Nielsen af Østerby, at hans Moder Mariane Nielsen, født Jablonsky. Enke efter den den 27 Febr. 1845. Afdøde Gaardejer Rasmus Nielsen af Østerby, efter hvem hun hensad i udskiftet Bo er død d. 14 s. M. paa sin Bopæl i Østerby. 91 Aar gl.
Afdøde har kun været gift en gang og efterlader sig følgende med sin fornævnte Mand fælles Livsarvinger, nemlig Børnene.

1. Niels Rasmussen. Bager i Østerby.
2. Johannes Rasmussen. Partikulier i Raskilde.
3. Daniel Nielsen. Kjøbmand i Birket paa Lolland.
4. Christian Nielsen. Kjøbmand i Nykjøbing Sjælland.
5. Henriette Nielsen. Gift med en Sømand. Hans Peter Rasmussen af Østerby paa Fejø.
6. Anmelderen. Gaardejer Rasmus Nielsen af Østerby.
Børnebørnene. Børn af afdøde Peter Jablonsky Rasmussen, død 1867. Nemlig.
7. Niels Jablonsky Rasmussen.
Grosserer i København.
8. Frederikke Rasmussen, gift med Gaardejer Hans Albrektsen af Sønder herred.
(Skifte uddrag af Max Hansen).

Christine og Niels Olsens Historie

Christine Nielsens andet ægteskab.

Christine Jablonsky, født Nielsen, Madam. af Østerby, bliver trolovet den 4. juli 1812. i Fejø kirke til ungkarlen Niels Olsen, parret bliver gift i kirken den 20. august 1812.

Niels Olsen har også et tilnavn, der af og til bruge i kirkebogen, Niels Olsen "Brusen"

Niels Olsen, er en driftig ung mand, han har allerede fra tidlig barndom lært at klare sig selv, faderen Ole Nielsen, der foruden at være husmand, også var sømand, forsvinder på havet omkring år 1792, og dukker aldrig op igen, han er form. druknet.

Hans far husmand og sømand Ole Nielsen var født på Vejrø, han var søn af  Niels Nielsen  med tilnavnet ”Tielsen” den Yngre. Navnet ses også stavet ”Tegelsen”,”Thegelsen”

FT-1787 Fejø sogn
Østerby, 64 de fam.
Ole Nielsen Tielsen, Hosbonde, 30 år, 1g.gift, Huusmand og farer til Søes.
Mette Magrethe Rasmusdatter, Madmoder, 31 år, 1g. gift, hans kone
Mette Olsdatter, Deres Børn, 5 år
Karen Olsdatter,     -do-  , 1 år

Niels Olsen var hjemmedøbt i 1789, dåben blev konfirmeret i Fejø kirke Søndag den 14 juni 1789, søn af husmand i Østerby, Ole Nielsen og hustru Mette Rasmusdatter,  han bliver båret til dåben af Abolone Hansdatter, Fadderne var: Niels Nielsen, Morten Nielsen, Hans Michelsen, Else Rasmusdatter. Samme dag holdt barnets moder sin kirkegang.

I 1792 får parret endnu en dreng som bliver døbt Rasmus, ved denne indskrivning i kirkebogen står der husmand af Østerby Ole Nielsen ”ThegelsenRasmus bliver senere skomager i Østerby.

I folketællingen for 1801 for Fejø sogn, kan man se at moderen ernære sig ved at spinde. Niels Olsen er den eneste af børnene der opholder sig hos moderen.

FT-1801 Fejø sogn, Fuglse herred, Maribo amt
Østerby, 65 de familie.
Mette Margarethe Rasmusdatter, Huuskone 45 år, gift, men ernærer sig med at spinde, manden borte
Niels Olsen, hindes søn, 12 år

De andre børn. Mette 19 år, er tjenestepige på Vejrø hos 1.te. familie, Niels Mortensen. Karen 14 år, er ligeledes tjenestepige, hos gårdmand Christen Engel i Østerby. Den yngste Rasmus på 9 år, var i skomager lære hos Skomager Jeppe Rasmussen, der var broder til Mette Margrethe Rasmusdatter. Rasmus Olsen, mandens Søster Søn 9 Aar.

Niels og Rasmus ses i sørullen for Fejø i 1802.
Sørulle 1802. Nykøbing Amt, Fejø Birk, Lægd. No. 28. Fejø sogn.
No. 101 Niels Olsen, Født: Fejø Alder: 13
No. 102 Rasmus Olsen, Født: Fejø Alder 9

Niels Olsen bliver Skipper og Handelsmand, senere bliver han Købmand i Østerby, han overtager formegentlig, den første rigtige købmandshandel på øen, som Knud Lauritz Nielsen fik borgerskab på i 1823. Købmandshandlen der lå i forbindelse med Landbolyst, Herredsvej 301. Matr. ***

FT-1834 Fejø sogn, Fuglse herred, Maribo amt
Østerby No. 44. En Parcel
Niels Olsen, 44 gift. Parcellist, Sætteskipper og Kjøbmand.
Christine Nielsen, 49 gift. Hans kone.
Ole Nielsen, 21 ugift, deres søn, Matros og fraværende.
Hanne Christine Nielsen 18 ugift, deres datter.
Daniel Isak Nielsen, 14 ugift, deres søn.
Henriette Magrethe Engel Nielsen, 11, deres datter.
Henrich Kuhlman Nielsen, 7, deres søn.
Engel Magrethe Danielsen, 81 Enke. Lever af sine Midler og Pension Enke efter afdøde Pastor Kuhlman.
Maren Rasmusdatter, 27 ugift, Tjenestepige.
Johanne Magrethe Mogensdatter, 20 ugift, -do-.

FT-1845 Fejø sogn, Fuglse herred, Maribo amt
Østerby 47 et Huus
Niels Olsen, 55 gift, født her i sognet, Kjøbmand.
Christine Nielsen, 60 gift, født Christiansand i N. hans kone.
Peter Jablonsky, 34 ugift, født her i sognet, Handelsbetjent, søn.
Daniel Isaksen, 25 ugift, født her i sognet, Handelsbetjent, søn.
Henriette Magr. Engel Nielsen, 22 ugift, deres datter.
Marie Donasine Borella, 8 aar, Sakskøbing, deres plejedatter.
Else Marie Albrectsen, 38 født her i sognet, Tjenestefolk.
Birthe Sophie Abrahamsdatter, 16 født her i sognet, -do-.
Jens Jørgensen, 30 aar, Birket, -do-.

FT-1855 Fejø sogn, Fuglse herred, Maribo amt
Østerby 1 Huus.
Niels Olsen, 65 gift, født paa Fejø, lever af sine midler.
Christine Nielsen, 70 gift, født Norge Christians. hans Kone
Stine Hansen, 27 ugift, født i Hunseby, Tjenestepige.

FT- 1860, Fejø sogn, Fuglse herred, Maribo amt
Østerby 52 et hus.
Niels Olsen, 70 Aar, gift, f. Fejø, Lever af sine Midler
Christine Nielsen, 75 Aar, f. Christiansand, hans kone
Maren Lucie Hansen, 21 Aar, f. Fejø, Tjenestepige

Efter 1860 ses  Niels Olsen og hustru Christiane ikke mere i folketællingerne for Fejø sogn, de ses heller ikke i kirkebogen, som døde på Fejø. Hvor de tager hen, efter 1860, i deres høje alder, er det ikke lykkedes at finde ud af, flere muligheder er blevet undersøgt uden resultat. En mulighed der vil blive undersøgt er om de evt. er taget til hustruens gamle Norge, for at leve deres sidste dage der. 

Deres førstefødte pigen Abel Cathrine bliver gift med Niels Frederik Jørgensen, Møller i Østerby. Ole Nielsen Olsen bliver skipper og gifter sig med Birkedommer Petersens datter på Fejø. Hanna Kirstine gifter sig med Garver og sadelmager Peder Christian Borella fra Sakskøbing. Johannes Olsen bliver købmand i Nykøbing Falster. Daniel Isaksen er den der fører faderens købmandshandel i Østerby videre, han gifter sig med Maria Theresia Borella fra Sakskøbing.

Henriette M. Engel gifter sig med kunstmaler Adam Theodor Resdorff. Parrets sidst fødte barn, sønnen Henrich Kuhlmann Olsen, er ligeledes ikke at finde i folketællingerne, og kirkebøgerne for Fejø efter 1834. Evt. oplysninger Niels Olsen og hustru, og deres børns videre skæbne, modtages med glæde.

Christine og Niels Olsens børn:

1. Abel Cathrine Olsen f: 1813. g. m. Møller Niels Frederik Jørgensen.
2. Ole Nielsen Olsen f: 1814. g. m. Emma Fransiska T. Wilhelmina Petersen.
3. Hanna Kirstine Olsen f: 1816. g. m. Garver Peder Chr. Borella i Sakskøbing.
4. Johannes Olsen f: 1818. g. m. Ane Sophie Hansen
5. Daniel Isaksen Olsen f: 1820. g. m. Maria Theresia Borella
6. Henriette Marg. Engel Olsen f: 1824. g. m. Kunstmaler Ludvig Adam T. Restorff
7. Henrich Kuhlmann Olsen f: 1827. g. m.


Abel Cathrine og Niels Frederik Jørgensens Historie


Møller Niels Frederik Jørgensen


Abel Cathrine gifter sig 12 november 1830, 18 år gammel, med ungkarl og Møller Niels Frederich Jørgensen 27 Aar af Østerby.
Niels Frederik Jørgensen kom til Fejø i 1828. han overtager Østerby Mølle efter farbroderen Jens Rasmussen der hængte sig selv i 1829.

Møllen lå oprindeligt på Brietvej bag den gamle skole, Briethuset, der dengang var ejet af kirkesanger og skoleholder Andreas Andreasen. Møllelodden var taget fra en mark, der ligeledes ejedes af ham, møllen var en Stubmølle, under Matr. No 18.b. omsat til Mølleskyld Hartkorn 6 Skp. og den tilhørende Plads er ansat til 21/4 Alb.

Konstruktionen, af den gamle stubmølle, kan man læse om i brandtaksationen fra 1836, da ejedes møllen af Niels Frederik Jørgensen.

Udskrift af Feiø Birks Brandtaxations Protokol.
Anno 1836 den 2den Januar hare Brandfogderne, Sognefoged Mads Andersen og Gaardmand Niels Madsen af Feiø efter Begjæring af nuværende Eier af Østerby Mølle paa Feiø; Frederik Jørgensen, foretaget Brandtaxationforretning over bemeldte Mølle, der førhend var taxeret for 1070 Rdl. Sølv, der nu udgaar, og bemeldte Mølle ved foretagen Forbedring befunden og taxeres saaledes:

Møllen staaende Norden for Østerby paa Feiø paa en svær Egestub, dobbelt Egefod med Egestivere; 5 Alen dyb og 6 Alen bred, en ny Egeaxel, 2 Lofter Høi, Vindfanget 22 Alen, en god ny Qværn, 10 Qvarteer i Gjennemsnit, nye Seil; en ny Stor Bismer, ny Beklædning af Fyrrebræder, Alt i god Stand og veel forsynet, taxeres til ………..…………. 2500 Rdl. Sølv
hvorfor Eieren forlangte Forsikring.
Saaledes passeret bekræftes med Underskrift. Pedersen, Mads Andersen, Niels Madsen.

Tilgangsliste Fejø sogn 1828
Frederich Jørgensen, 27 aar. Møller i Østerby
. Kom fra Kjøbenhavn.

FT. Fejø sogn 1834, Fuglse herred, Maribo amt
Østerby No. 57. Et Hus og Mølle.
Niels Frederik Jørgensen, 31. Huusmand og Møller
Abel Cathrine Nielsen, 22, hans Kone
Ane Kirstine Nielsdatter, 2, deres datter
Ane Hansdatter, 18, Tjenestefolk
Peder Nielsen S ?, 18 år

FT. Fejø sogn 1845, Fuglse herred, Maribo amt
Østerby 25. Et hus og Mølle.
Niels Frederik Jørgensen, 42 gift, født København, møller og bager
Abel Kathrine Nielsen, 32, hans kone, født her i sognet.
Anne Christine, 12 år, deres børn, født her i sognet
Jørgen Peter 11 år
Niels Olsen 8 år
Henriette Juliette Sophie, 5 år
Gerhardine Wilhelmine 3 år. Alle født her i sognet
Søren Peter Clausen 23 år, født i Vesterborg, Møllersvend
Mette Margrethe Albrectsen 18 år, født her i sognet, Tjenestepige.

Niels Frederik Jørgensen sælger stubmøllen  i 1854 til den unge Møller Hans Frederik Christiansen, der i 1854 tilflytter fra Nykøbing Falster. Han bliver den sidste ejer af Stubmøllen på Brietvej, idet den nedbrænder 30 maj 1859, kl. 2 om natten. Samme dag blev politiretten sat på Østerby skole, af birkedommer Rybsahm. Sagen er no. 8/59 i Fejøs Politiprotokol, 1844 5/10 - 1863 11/7, folio 153, 157. (Se Politirapporten).

Niels Frederik Jørgensen  og familie bosætter sig i Skovby på Falster som gårdejer, i en årrække men familien vender tilbage til Fejø i 1867.

Tilgangsliste Fejø sogn, 10 Apr. 1867.
N. F. Jørgensen
, 64 år, med hustru og 2 Døtre.  fhv. Gaardejer. Kom fra Skovby, Gundslev sogn på Falster.

Afgangsliste Gundslev sogn 1867. 25 Marts 1867.
No. 12 Niels Frederik Jørgensen 64 Aar. Hidtil Gaardejer i Skovbye. Til Fejøe.
No. 13 Abel Katrine Jørgensen 54 Aar. Hans Hustru
No. 14 Gerhardine Vilhelmine Marie Jørgensen 22 Aar. Deres Datter
No. 15 Caroline Amalie Jørgensen 19 Aar. ligeledes

FT. Fejø sogn 1880, Fuglse herred, Maribo amt
Østerby 12 et hus.
Niels Frederik Jørgensen, 76 år. Født Ryde sogn Sjælland. Husfader og kapitalist
Abel Kathrine Jørgensen, f. Olsen, 66 år. Født Fejø sogn, hans hustru.

Den gamle, fhv. Møller i Østerby dør på Fejø i 1884.
Fejø kirkebog: Død, 22 Jan 1884, begravet, 28 Jan 1884.
Niels Frederik Jørgensen, Particulier boende i Østerby, gift, 80 år gammel.

Abel Cathrine dør tre år senere, den 22 juni 1887 på Fejø, enke efter Niels Frederik Jørgensen, 74 år gammel.

Abel Cathrine og Niels Frederik Jørgensens børn:

1. Jørgen Frederiksen Jørgensen,  f: 1831
2. Ane Kirstine Jørgensen,  f: 1833
3. Jørgen Peter Jørgensen,  f: 1835
4. Niels Olsen Jørgensen,  f: 1837
5. Henriette Juliane Sophie Jørgensen,  f. 1840
6. Gerhardine Wilh. Marie Jørgensen, f: 1842. g. m. Carl Madsen Pedersen
7. Elisa Rasmine Jørgensen,  f: 1845
8. Caroline Amalie Jørgensen,  f: 1847
9. Andrea Adolphine Jørgensen,  f: 1850
10. Emilie Dorthea Jørgensen,  f: 1853

 

Ger. Wilhelmine Marie Jørgensen og Carl Madsen Pedersens Historie

Gerhardine Wilhelmine Marie blev født den 29 november 1842. Hjemmedøbt den 10de Jan 1843 i kirken 3.die marts 1843. Møller Niels Frederik og hustru Abel Cathrine Nielsdatter af Østerby. Båret af Jensine Sophie Hansen af Østerby, hos stod pigen Ane Katrine Jensdatter, gaardmand R. Jensen, N. Nielsen, Povel Jensen alle af Østerby.

Gerhardine blev konfirmeret i Gundslev sogn. 
Konfirmeret: Gundslev Kirkebog 1857.
Den 19 April 1857 Første søn eft. Paaske. Gerhardine Wilhelmine Marie Nielsen, Gårdmand. i Skovbye Niels Frederik Jørgensen og Hustru Abel Kathrine Nielsen. Karakter Meget godt. Vaccineret 21 Maj 1844 af Distriktslæge Bang på Fejø.

Carl Madsen Pedersen blev født den 7 April 1847 og døbt i Fejø Kirken den 23de Juli. som søn af Snedker Peder Christiansen Klim og hustru Johansine Dorthea Margrete Andreasen af Østerby, Båret af gaardmand N. Madsen's datter Ane Kirstine, hos stod pigen Ane Kirstine Poulsen, ungkarl Niels Andreasen, gaardmand N. Madsen, Povel Madsen alle af Østerby.

Parret blev gift 24 januar 1868 i Fejø kirke. Ungkarl og Skomager Carl Madsen Pedersen søn af Gdr. Peder Christiansen Klim af Østerby og Pigen Gerhardine Vilhelmine Marie Nielsen, datter af fhv. Møller Niels Frederik Jørgensen af Østerby.

FT- 1901. Fejø sogn, Fuglse herred, Maribo amt
Matr. no. 23 c. Skomagermester Carl Madsen Pedersen, Østerby
Carl Madsen Petersen, 07-04-1844, f. Fejø, Tilg. fra Femø 1875. Husfader, gift i 1868.
Vilhelmine Petersen f. Jørgensen, 29-11-1842, f. Fejø. Tilg. fra Femø 1875. Husmoder, gift i 1868.
Valdemar Petersen, f. 23-08-1875, Fejø, Søn Skomagersvend.
Sofie Juliane Petersen, f. 26-10-1885. Fejø, Datter.


Ger. Wilhelmine og Carl Madsen Pedersens børn:

1. Petra Elise Pedersen,  f: 1869
2. Frederikke Juliane Hansine Pedersen,  f: 1870
3. Johannes Nielsen Pedersen,  f: 1872
4. Klara Pedersen,  f: 1873
5. Frederik Pedersen,  f: 1874
6. Valdemar Pedersen,  f: 1875 g. m. Petra Nielsen
7. Peder Hermand Pedersen,  f: 1877
8. Johansine Amalie Pedersen,  f: 1879
9. Niels Frederik Pedersen,  f: 1883
10. Juliane Sophie Pedersen,  f: 1884


Valdemar Pedersen og Petras Historie

Valdemar Petersen var skomager og barber i Østerby på Fejø. Petra var kogekone i mange år på øen. 

Valdemar blev født på Fejø 23 august 1875 og døbt i kirken den 31 oktober. Søn af fhv. Skomager Carl Madsen Pedersen og Gerhardine Vilhelmine Marie Jørgensen, hun 32 ½ år.
Faddere ved dåben var: Pige Elsine Rasmussen i Vesterby, pige Emilie Jørgensen i Østerby, ungkarl Christen Friis i Østerby og gaardejer Peder Andersen Mortensen.

Petra og hendes tvilling søster Hansine Nielsen, blev hjemmedøbt den 6 februar 1876. De blev døbt i Fejø kirke 28 maj samme år. Husmand Niels Jensen ”Bøsse” og hustru Maren Pedersen i Østerby, hun 41 år.
Fædrene ved dåben var pigerne Karen Marie Larsen, Karen Larsen og Hans Jensen Jørgensen alle af Østerby. Pigerne Anna Rasmussen i Østerby og Anna Lisbeth Olsen  fra Lillø og  Ungkarl Ole Hansen og Ungkarl Jørgen Klausen i Østerby.

I folketællingen for 1901 var Petra, Husjomfru hos købmand Ludvig Holm i Østerby.
Petra Nielsen, 04-02-1876, f. Fejø, Husjomfru, midlertidig ophold Hovbølle Maribo amt. (Ryde sogn)

FT-1916, Fejø sogn, Fuglse herred, Maribo amt
Matr. Nr. 7c. Østerby  (Matr. Nr. i FT-1921 er 7c. og 7b.)
Valdemar Pedersen, f. 23/8-1875. Husfader, Barber, Ind.: 800. Formue: 0. Skat til kommunen 12 kr.
Petra Pedersen, 4/7.1876, Husmoder
Børn: Dora, Inga, Karen, Karl, Aase
Maren Pedersen, f. 15/11-1834, Enke, Slægtning, Alderdomsunderstøttelse.

Valdemar Pedersen og Petras børn:

1. Dora Pedersen,  f: 1905, 
2. Inga Augusta Pedersen,  f: 1906,
3. Karen Magda Vilhelma Pedersen,  f: 1908,
4. Karl Adolf Valdemar Pedersen, f. 1910, 
5. Aase Pedersen, f. 1915, g. m. Egon Winther Christensen.
6. Albert Emil Pedersen, f. 1921, 

Aase og Egon Winther Christensen

Aase og Egon Winther Christensens børn:

1. Citta Winther Christensen, f. 1945
2. Mette Winther Christensen, f. 1946
3. Niels Winther Christensen, f, 1947

Udarbejdet af 
Niels Winther Christensen
Bjælkager 8, Skovlund
6823 - Ansager

Tilbage til toppen
Tilbage til startside