Dykker Ole Larsens Død

paa Havets Bund i Maj Maaned, fra Dampskibet
Øresund
Med Beretning

Mel. Guds himmel var saa mørk og graa
1.
Dernede i det mørke Dyb
Gaar Dykkeren sin Gang,
Imellem Stumme Fisk og Kryb
I Dykkerdragten trang
Hel farlig er den Levevej,
Og der skal Mod dertil,
Thi passes Snor og Pumpe ej,
Staar Livet straks paa Spil.4.
Der blev saa stille, og man gav
Bekymret ham signal;
Han svarede ej fra kolden Grav,
Var tavs som stumme Hval;
En Jernbolt fra det sprængte Vrag,
Igjennem Hætten brød,
Vand trængte ind ved dette Slag,
Og Dykkeren var Død.

2.
Dog selv naar Alt i Orden gaar,
Kan Døden melde sig;
Og Dykkeren til Skibet naaer
Kun som det kolde Lig.
Ved Grenaa Ole Larsen gik
Til Havets Bund saa kjæk
For Farer havde han ej Blik,
Han kjendte ej til Skræk.

5.
De drog ham stille op derfra,
Og førte Liget Hjem,
Hans Hustru og tre Smaa, ak ja,
Hvem skal trøste dem?
Hvem skal besvare Barnets Raab,
Der venter Fader hjem,
Jo, endnu er fra Himlen Haab,
Og det skal blomstre frem.
3.
Til Sprængning af et gammelt Vrag
Han førte Alting med:
Det blev den Dykkers sidste Dag,
Thi vel kom han derned;
Men kun som død han naaede op
Fra Havets kolde Nat,
Mens Skibet red paa Bølgens Top,
Hans Bane endte brat.
6.
Thi Sjælen hævede sig fra Hav
Derop paa Lysets Kyst,
Og ham, som tog, hvad han os gav,
Skal bygge i vort Bryst.
Han ved, at Sjælen dukkede hist
Til evig Glæde Frem;
Der skal de ses igjen sorvist
Og det skal trøste dem.


Beretning.
Dampskibet "Øresund" laa ved Grenaa for at Sprænge og optage et gammelt Vrag. Dykker Ole Larsen fra Fejø var som sædvanlig gaaet til Bunds, men da man noget efter signalerede til ham fra Skibet, Svarede han ikke, og da dette gjentog sig, mærkede man, at der maatte være sket en Ulykke. Luftpumpen vedblev at arbejde, og man gjorde forgæves Anstrengelser for at faa Dykkeren op, Kaptajnen telegraferede efter Dykkere, og kl. 7 Aften kom "Drogden" og dets Dykker gik ned. Han kom straks op og meddelte, at Ole Larsen var forulykket og at hans venstre Arm holdtes fast af et stort Stykke Jern. Dette fjernedes og Liget blev taget op, hvorefter det opdagedes, at der var Hul i Dykkerhjelmen, saa at Vandet var trængt ind, og den afdøde maa være død hurtigt. Rimelig vis er det store Stykke Jern, da det af den Afdøde løsnedes, styrtet ned over ham, Oplivnings forsøg af en Læge var forgæves. Ole Larsen efterlader sig desværre Hustru og 3 smaa Børn paa Fejø.


Kjøbenhavn
Jul. Strandbergs Forlag
Faas i Boghandlen, Ringgaardsstræde Nr. 18. Stuen.
Trykt hos Bernh. Vennestrøm. (Skillingvise fra 1885)

Udarbejdet af Niels Winther Christensen
Bjælkager 8, Skovlund
6823-Ansager

Tilbage til startsiden
Tilbage til toppen