Fejøs Jordemødre

 
Vigtige årstal i danske jordemødres historie

Fejøs første faglige Jordmoder.

1. Maren Lucie Jørgensdatter
Af en Dom, der faldt over en genstridig Mand, ser vi, at man i 1807 fik den første faglige Jordemoder her paa Fejø. Det hedder: "Saavel i allerunderdanigst Efterlevelse af Regeringens Vilje samt den højeste Nødvendighed at forskaffe en examineret Gjordemoder til Fejø, da Kommunikationen med Laaland er om Vinteren ofte spærret og al-deles umuligt derfra at erholde Hjælp for en Barselskvinde, besluttede samtlige Selvejere paa Fejø at antage og lønne Gjordemoderen Maren Lucie Jørgensen og efter den med hende under 25. december 1807 indgaaede Kontrakt at be-tale hende aarligt af Vesterby for hver mand 1/2 Skp. Rug, 1/2 Skp. Byg og 2 Mark i Penge og af Østerby 1/2 Skp. Rug, 1/2 Skp. Byg og 1 Mark i Penge, alt i Forhold til Selvejernes ejendes Hartkorn". - Nu er der en Mand i Østerby, Jeppe Andersen, der ikke vil betale - han var vel gammel - men han blev dømt til at betale baade for 1807 og 1808 samt 2 Rdl. i Omkostninger.
Kilde: Niels Stenfeldt.

Maren Lucie Jørgensdatter, er født på Fejø i 1760 og døbt i Fejø kirke den 21. sep. 1760, datter af Jørgen Andersen Læssøe og dennes 1.ste. hustru, hendes navn kendes ikke, men hun dør på Fejø i 1774.
Fejø kirkebog 1774. 05 dec. 1774, Begravet Jørgen Læssøes hustru.
Jørgen Andersen Læssøe
gifter sig 2.den. gang. 8 jan 1779 i Fejø kirke med Wilhelmine Conradine Augusta Andersdatter. Jørgen Andersen Læssøe var født på Femø og døbt i kirken den 23 aug. 1705 som søn af Anders Andersen Læssøe og Lucie Jørgensdatter der blev gift i Femø kirke den 3 mar. 1726. Det ses heraf at Maren Lucie Jørgensdatter er opkaldt efter hendes farmor. Faderen dør som fattiglem på Fejø i 1816.
Fejø kirkebog 1816. Døde. no. 17. den 29 sep. Begravet fattiglem Jørgen Læssøe 82 år gl.

Maren Lucie Jørgensdatter dør fire år senere i 1820.
Fejø kirkebog 1820. Døde. No. 3.
Den 26. januar begravet øens examinerede Giordemoder, Maren Lucie Jørgensen, Hans Hansens hustru i Østerby, 59 år gl.
 

2. Else Marie Pedersen, bliver Fejøs næste Jordmoder.
Else Marie Pedersen, født omk. 1782 i Vindsløv på Sjælland, gift 17 nov. 1826 på Christianshavn med skipper Rasmus Rasmussen Badike, født 11. 02. 1802 i Østerby på Fejø, han var søn af Rasmus Hansen Badike og hustru Birthe Pedersdatter Degn. Else Marie havde først været gift med høker? Søren Larsen i København.

Else Marie Pedersen dør på Fejø d. 4. april 1864, og blev begravet på Fejø sogns kirkegård den 10. april 1864. Forhv. Jordmoder på Fejø.
Efter Else Marie død gifter Rasmus Rasmussen Badike sig 2.den. gang med Jacobine Nicoline Magdalene Linde,
enken efter den sidste ejer af Stubmøllen på Brietvej i Østerby, møller Hans Frederik Christiansen, og møller Rasmus Nielsen "Raahauge"

Afgangsliste Fejø kirkebog. 17 Nov. 1861. no. 180 og 181
.
Møller Rasmus Nielsen i Mageltving født 12 Jan 1838. Møller til Halsted.
Jacobine Nicoline Magdalene Linde af Østerby. født 19 April 1827. Hans kone

Tilgangsliste Fejø kirkebog. 1866. 12 Aug
.
Jacobine Nicoline Magdalene Linde, født Østerby 19 April 1827. Enke efter Rasmus Nielsen,
som faldt ved Dybbøl, hun kom fra Dannemare.

Rasmus Rasmussen Badikes svigermoder Bodil Pedersdatter, Jacobine  mor, bliver Fejøs næste Jordmoder.
 

3. Bodil Pedersdatter, født d. 25 jul 1794 i Torkilstrup på Falster, gift med skrædder i Østerby Bendt Henning Linde.
Bodil Pedersen bliver vel jordmoder på Fejø kort efter forgængeren Else Marie Pedersen dør i 1820.
Skomageren og  Jordmoderen får deres første, af mange, barn på Fejø i 1825, pigen Laurentze Christine W. Theresia Linde, der dog senere dør, nogle år efter får de døbt en pige med samme navn.

FT. 1834, Fejø sogn, Fuglse herred, Maribo amt
Østerby, Matr. No. 70. Et hus tilhører Sognet.
Bent Henning Linde, 42, gift, Skrædder og Parcellist
Bodil Pedersen, 40, gift, hans Kone, er Gjordemoder
Niels Asser Linde, 20 år, deres Børn
Ane Marie Scharlotte Linde, 17, - do –
Peter Lauritz Carl Linde, 15, - do –
Bolette Henriette Linde, 12, - do –
Jacobine Nicoline Margrethe Linde, 7, - do –
Ida Scharlotte Margrethe Linde, 4, - do –
Laurentze Christine W. Theresia Linde, 2, - do –

FT. 1845, Fejø sogn, Fuglse herred, Maribo amt
Østerby, et Hus.
Bent Henning Linde, 54, gift, f. København, Skrædder
Bodil Pedersen, 52, gift, f. Torkildstrup, Falster, hans Kone og Gjordemoder
Bolette Henriette Linde, 23, f. Fejø, deres Børn
Ida Margrethe Scharlotte, 15, f. Fejø, - do –
Jakobine Nicoline, 18, f. Fejø, - do –
Laurentze Christine, 13, f. Fejø, - do –
Thoraline Johanne, 9, f. Fejø, - do -

Da Jordmoder Bodil Pedersen dør på Fejø i 1858, står der følgende i kirkebogen:
Bodil Pedersen. Død i Østerby, d. 31. maj 1858. Begravet d. 5. juni 1858. Jordmoder på Fejø i 38 år, og modtaget 1823 børn.

4. Anna Dorthe Hansen, bliver Fejøs næste jordemoder, gift med Lorentz Severin Lorentzen, smed i Østerby.

FT. 1860. Fejø sogn, Fuglse herred, Maribo amt
Østerby, et Hus.
Lorentz  Sev. Lorentzen, 45, gift, f. Falster, Smed og Husfader
Anna Dorthe Hansen, 32, gift, f. Falster, hans Kone, Jordemoder
Johan Christian Lorentzen, 11, Barn, f. Falster
Karen Ulrikka Lorentzen, 9, Barn, f. Falster

Jordmoderens mand, Smeden i Østerby, *Lorentz  Severin Lorentzen, dør inden 1865 i det hans enke jordmoderen Anne Dorthe Hansen gifter sig med gårdmand og enkemand, fra Fejø, Niels Nielsen, på Askø i 1865.

* han ses ikke noteret som død og begravet på Fejø.

Askø kirkebog 1865. Corpulerede.
Enkemand Gaardmand Niels Nielsen, 48 Aar gammel af Østerby paa Fejø. Jordemoder og Enke Anne Dorthe Hansen 36 Aar gammel ligeledes af Østerby paa Fejø.
Forloverne: Peder Mortensen og Niels Christensen begge af Fejø. Vielses dagen 28 juli.

FT. 1870. Fejø sogn, Fuglse herred, Maribo amt
En Gård. Østerby.
Niels Nielsen, 52, gift, f. Fejø, Husfader, Gaardejer
Anna Dorthea Hansen, 42. gift. f. Falster, Husmoder, Jordemoder.
Hanne Ulrikka Lorentzen, 18, f. Falster, Datter
Anna Marie E. Lorentzen, 16. f. Falster, Datter
Hans Nielsen, 4, f. Fejø, Barn
Hans Jørgen Jensen, 25, f. Fejø, Tjenestetyende

FT. 1890. Fejø sogn, Fuglse herred, Maribo amt
Østerby. Et Hus
Anna Dorthe Hansen, 62, Enke, Falster?, Husmoder, Jordmoder, Erhvervssted Fejø.
Anna Dorthe Lorentzen, 13, f. på Fejø, Plejebarn.

Jordmoderens søn af første ægteskab, Johan Christian Lorentzen, gifter sig i 1869 med pigen Anna Christine Olivia Olsen, der senere bliver Fejøs næste jordemoder.


5. Anna Christine Olivia Olsen, bliver Fejøs næste jordemoder.

Anna C. Olivia Olsen,
bliver født på Fejø i 1849.
Fejø kirkebog 1849, fødte kvindekøn. No. 11.
Anna Christine Olivia Olsen
, født d. 04-08-1849, døbt i Fejø kirke d. 14-10-1849.
Forældre: Gmd. Anders Frederik Olsen og hustru Else Margrethe Rasmussen Badike af Østerby. Pigen Abelone Olsen af Carlebye i Lolland, hos stod Else Margrethe Jensine Andreasen. Ungkarlene Niels Andreasen, Jens Hansen og Hans Nielsen af Østerby.
Annas C. Olivias mor Else Margrethe Rasmusdatter Badike var datter af Rasmus Hansen Badike og Birthe Pedersdatter Degn. Moderen Else Margrethe Rasmusdatter Badike var således bror til Rasmus Rasmussen Badike, der var gift med Fejøs 2.den Jordmoder Else Marie Pedersen og senere gift med den efterfølgende Jordmoder Bodil Pedersen "Lindes" datter, enken Jacobine Nicoline Magdalene Linde.

Anna C. Olivia Olsen, bliver gift i Fejø kirke i  1869.
Fejø kirkebog 1869. Corpulerede. no. 7.
Ungkarl Johan Christian Loretzen, født den 5 Marts 1849, 20 år af Østerby. Pigen Anna Christine Olivia Olsen, 20 år, Østerby.
Forloverne: Gårdejer Frederik Olsen og Niels Nielsen af Østerby.Viet den 3. november 1869 i Kirken.

FT. 1901. Fejø sogn, Fuglse herred, maribo amt
Jordmoder # Jordmoderbolig
Matr. Nr. 67. Østerby
Johan Christian Lorentzen, f. 05. 03. 1848, i Ore, Astrup, Maribo a. Tilg. Sognet 1894, Husf. Muremester, gift i 1869. 7 børn.
Olivia Lorentsen, f. 04. 08. 1849, på Fejø, Husmoder og Jordmoder.

FT. 1911. Fejø sogn, Fuglse herred, Maribo amt
Matr. Nr. 67. Østerby.
Johan Christian Lorentzen, f. 05.
03. 1848, Falster, Husfader, Murermester
Olivia Lorentzen, f. 04. 08. 1849, på Fejø, Husmoder og Distriktsjordmoder.

FT. 1916. Fejø sogn, Fuglse herred, Maribo amt
Matr. nr. 71.b. Østerby.
Hanne Nielsen, f. 1. december 1849, gift, Husmoder
Olivia Lorentzen, f. 4. august, Enke, Husmoder, Jordmoder
Fanny Lorentzen, f. 30. juli 1872, ugift, Barn Husgerning
 

6. Rigmor Jørgensen, bliver Fejøs næste Jordmoder, hun er gift med fisker og form. skomager Carl Jørgensen fra Askø. Parret flytter form. fra Fejø til Nordsjælland omk. 1950 - 1955.

FT. 1921. Fejø sogn, Fuglse herred, Maribo amt.
Carl Jørgensen, f. Askø, 21/08-1879. Husfader, Fisker
Rigmor Jørgensen, f. Frederiksberg, 28/08-1882. Husmoder, Jordemoder.
Anker Jørgensen, f. Askø, 25/01-1904. Søn, Fisker.
Verner Jørgensen, f. Fejø, 1/07-1918. Barn.
Ane Jørgensen, f. Askø, 18/02-1842. Husfaders Moder
 

Tilbage til toppen
Tilbage til startsiden