Danske kanonbåde i kamp ved Fejø


Danske kanonbåde i kamp med et engelsk krigsskib ud for Fejø 1807.


Danske kanonbåde i kamp med et engelsk krigsskib ud for Fejø 1807. 1888
Billedet ejes af Ribe Kunstmuseum. 69 x 108 cm
Genealogi:
Olsen, Alfred Theodor, 1854-1932, maler. *23.9.1854 på Fejø, †30.10.1932 i Kbh., begr. smst. (Vestre). Forældre: Købmand Daniel Isaksen O. og Marie Theresia Borella. Ugift.

Biografi:

Alfred Olsen begyndte sin kunstneriske uddannelse i 1882 efter i nogle år at have været beskæftiget i sin fars forretning. Han gik på Akademiet om aftenen og søgte desuden privat uddannelse. O. specialiserede sig i kystlandskaber, inden han fik interesse for egentligt marinemaleri. De store havflader studerede han på sørejser, bl.a. langs Norges kyst til Nordkap. Siden 1880erne besøgte O. gentagne gange Skagen, første gang 1887, hvor han blev portrætteret til frisen af kunstnerportrætter i Brøndums Hotels spisesal. O. har også malet i Blokhus, det sydfynske øhav og ved Møn, ligesom han har været optaget af den venezianske lagune. O. forblev tro mod det traditionelle danske marinemaleri og fornyede sig ikke med naturalismen. Hans maleform er pertentlig med tendens til en noget tør kolorit, bedst er han vel nok i gengivelsen af krydsende skibe i søen i blæst og for fulde sejl. O. var særdeles flittig som udstiller på Charlottenborg, hvor han gennem 43 år viste sine arbejder.

Uddannelse:
Dimitt. af J.J. Jensen Egeberg 1882; Kunstakad. Kbh. april 1883-88.
Rejser og udlandsophold:
Adsk. europæiske lande, særlig Italien; Nordafrika; Nordkap.
Udstillinger:
Dec.udst., Charl.borg 1884; Charl. Forår 1885-1928; Nord. Kunstudst., Kbh. 1888; Kleis' høstudst., Kbh. 1892; verdensudst., Chicago 1893; Die grosse nord. Kunst-Ausst., Lübeck 1895.
Stipendier og udmærkelser:
Med. Chicago 1893; Neuhausens Pr. 1899.

Værker:

Sommerdag i klitter ved Vesterhavet (udst. 1885); Danske kanonbåde i kamp med et engelsk krigsskib ud for Fejø 1807 (1888, Ribe Kunstmus.); Marine (Brøndums Spisesal, nu Skagens Mus.); Havblik (udst. 1889); Østersøen ud for Møens Klint (udst. 1890); Dønninger (udst. 1890); Skagens Gren (udst. 1891); Vand (udst. 1896); En gruppe fartøjer under sejl (1899, Neuhausens Pr.); Københavns Havn set fra Christianshavn (udst. 1910); Solnedgang ud for Venezia (udst. 1915); Kullens yderste pynt (udst. 1918); Fra Napoligolfen (udst. 1920); repr. Øregård Mus.; grafik i Kobberstiksaml.
Se historie i L.F.H.S årbogen fra 1954.
Fra Kanonbåds-Krigen
. Affæren ved Lolland. Af Svend Jørgensen. Lolland Falsters Historiske Samfunds Aarbog 1954. Side 289 - 294. Om erobringen af den Engelske Orlogs Brig: Tickler, tæt ved Fejø i 1808.

Tilbage til toppen
Tilbage til startsiden