Litteraturliste Fejø

 

1.      Træk af Livet paa Fejø i Svundne Tider, af Niels Stenfeldt 1931. Optrykt i Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog, over 5 årgange, 1957 – 1961. Original manus. på Fejø Museum. (Findes også i helbind på Fejø Lokal Arkiv- Museum).

2.      Fejø Kirkebog 1725 – 1812. Renskrevet af Johan Rohde og Max Hansen. Kopi på Lands Arkivet og på Fejø Lokal Arkiv- Museum.

3.      Gammeltid på Fejø,  af Markus Hummelmose. Udgivet 1973.

4.      Maribo og Fejø Birker, (Fuglse Herreds Nordre Del) af C. C. Haugner. ill.

5.      De Danske Øer II, af Achton Friis. Udgivet i 1927. Bind II. (Hele værket findes på Fejø Museum).

6.      Livet på øerne, Smålandshavet og Nakskov fjord, af Erik Aalbæk Jensen. Udgivet på Gyldendal i 1981.

7.      En Ø i Smålandshavet, (Vejrø) af Erik Aalbæk Jensen. Udgivet som Gyldendals Julebog 1980.

8.      Baike Slægtslinie på Fejø, af Max Hansen. L. A. f Sj.

9.      "Hvad der således hændte" på Fejø Gæstgivergård, om natten mellem den 7 og 8 November i Aardet 1886. En Retssag om Vold imod Sognefoged Jens Madsen Poulsen, af Max Hansen. L. A. f Sj. + Fejø Lokal arkiv. + flere Private.

10.  Lolland-Falsters Degne og Skoleholdere, af Alfred Larsen, udgivet 1960. (indeholder oplysninger om degne og skoleholdere på Fejø, Femø og Askø.)

11.  Danske bådtyper. Op målt og beskrevet af Christian Nielsen. (Fejødrivkvase DE 13 SØSKENDE).

12.  Slægten fra Birket Mølle, af Wilhel von Antoniewits. Udgivet København 1942. (Slægtsbog med megen berøringsflade til Fejø.)

13.  Raagø slægtens saga, af Rita Brix Gregersen. Udgivet 1995. (Slægtsbog med megen berøringsflade til Fejø.)

14.  Bådebyggeriet på Fejø og de danske åledrivkvaser, af Christian Nielsen. Lolland Falsters Historiske  Årbog 1968. – side 13 – 71. Findes også som "Særtryk  af Handels- og Søfartsmuseets Årbog 1961" på Fejø lokal arkiv.

15.  Krigsassessoren paa Vejrø og hans slægt, af V. J. Brøndgaard. Lolland Falsters Historiske Årbog 1953. – side 202 – 218.

16.  Bandholm og  omegnen. Værn af smukke Danske Huse af Bygningskulturel Værdi. Værn 7. 1972. Fejø side 34 til 56. Mange ill. af huse på Fejø, Femø, Askø og Vejrø.

17.  En Slægtsgård på Fejø. Matr. 41 i Ø. Fejø. Af Max Hansen. Tidskriftet Slægtsgården Okt. Nov. 1987 Nr. 270. Side 12 og 13.

18.  The Fejø cup. Sølvbægret fra Fejø i ny belysning. Af David M. Wilson. Acta Archaeologica vol. XXX, hefte 2-3, for 1960.

19.  Lolland og Falsters Bonde- og Landsbyhaver gennem vekslende Tider, af Johannes Tolle. (om gamle frugtsorter fra bl. a. Fejø. m. m.). Lolland Falsters Historiske Samfunds Aarbog 1928.

20.  Femø og Fejø – øer i Smålandshavet, Tidsskriftet BYGD nr. 20 årg. 2, 1989.

21.  Hexevæsen og Hexeforfølgelse Især i Danmark, af Vilhelm Bang. Udgivet på J. Frimodts Forlag i Kjøbenhavn, 1896. (side 93)

22.  Danske Domme i Trolddomssager i øverste Instans, af J. C. Jacobsen. Udgivet på Det Berlingske Bogtrykkeri i 1966. (side 289) Hr. Lauritz Hansen og samtlige Fæøs (Fejø) Indbyggere ctr. Amtsforvalter over Lolland-Falster Hans Hansen og Fyens Biskop, Niels Bang.

23.  En Historie om Mosegrisene paa Fejø 1664-65, af Niels Stenfeldt. Lolland Falsters Historiske Samfunds Aarbog 1933. – side 126- 137.

24.  En Skolemulktssag (en ”Værgeraadssag”) paa Fejø for 100 Aar siden, af Niels Larsen. Fra Lolland Falsters Historiske Aarbog, 1926. Side 124- 126.

25.  Øen i Bugten.  Et dansk øsamfunds handels – og søfartshistorie. Af Christian Nielsen. Handels- og Søfartsmuseets årbog 1966.

26.  Den gale Dommer på Fejø, fra ”Femti Danske Kriminalsager fra vor tid”, side 37 – 44. Genfortalt af Kristian Albrechtsen. Politikens forlag 1962.

27.  Den anden Fejø sag, fra ”Femti Danske Kriminalsager fra vor tid”, side 45 – 51. Genfortalt af Kristian Albrechtsen. Politikens forlag 1962.

28.  Ka Majbølles Mathis  og Morten Ores Chartol, fra fra bogen ”Dem fra Lolland – de gode – de onde – og dem fra Lolland.” Ny Samling, side 7 og side 128. Af  Gerog Wiingaard 1954. Side 7- 22 og 128-145.

29.   Store Alfred, fra bogen ”Dem fra Lolland – de gode – de onde – og dem fra Lolland.” Side 144- . Af  Gerog Wiingaard 1980.

30.  VESTEN FOR SØ og ØSTEN FOR HAV, Trolddom i København og i Edingburgh i 1590, af Bering Liisberg. (Et bidrag til hekseprocessernes historie). Udgivet i København 1909.

31.  Præstens klage over beboerne på Fejø, 1840, af Niels Larsen. Lolland-Falsters H. Årbog 1933. – side 195.

32.  Den ældre Generation i Lolland-Falsters Stift, af Helene Strange. 1 og 2 Samling. I alt 100 levnedsskildringer fra Lolland-Falster. (Mange fra Fejø, Femø, Askø.) Udg. 1933.

33.  Lolland Falster. Bind 1. Bogforlaget Dana. 1946. (korte beskrivelser af ejerne og deres ejendomme på Fejø).

34.  Slægten HASSELBALCH, ved TH. Haush-Fausbøll. Fejø degnen Christen Nielsen Calludan var gift med Maren Christensdatter, datter af sognepræsten i Veggerløse c.1660- 1682. Christen Jacobsen. Side 15.

35.  Frederik II’s enke Dronning Sophies Kopibøger 1588-1617. Ved Svend Thomsen af Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie. København 1937. Side: 23, 135, 314.

36.  Den yngre slægt PONTOPPIDAN, udgivet af J. H. Schultz forlag København. (Sognepræst

Laurits Hansen Longelse, Fejø præsterække nr. 9) side 36.

37.  Søens folk, ved Ole Højrup, (bind 7, Skibsfører og skipper, side 230, ill. af Jagten Mjølner).

38.  Skikke ved søsætning og navn-givning af skibe. Danmarls folkeminder 3. Hefte 1957. Side: 128.

39.  Spind og Bind, Bindehosens-Bindestuens og Hosekræmmernes Saga. Af H. P. Hansen. Udg. På Munkegaards Forlag, København i 1947. (side 179 - 180). Om uldkræmmer Jens Hagelskjær handel på Fejø.

40.  Dørstenen. Fuglse herred, Fejø sogn. Side 183-184. Danmarks Kæmpesten i folkeoverleveringen af August f. Schmidt 1933. (Danmarks folkeminder no. 39).

41.  Danske gårde, 2 Samling, bd. 3: Svendborg, Odense og Maribo Amter. Af  La Cour, J. C. B. Side: 1334 - 1339, Sønderherredgaard, Skaløgaard, Englund, Trøjborgaard, Andemosegaard, Frishøjgaard, Lundemosegård, G. Hansens Gaard, N. Jacobsens Gaard.

42.  Danske gårde,  3 Samling, bd. 3: Svendborg, Odense og Maribo Amter. Af La Cour, J. C. B. Side: 964 - 969. Langstegaard, Skovsøgaard, Pilemosegaard, H. Mortensens Gaard, Gammelkjær, M. Chr. Hansens Gaard, Toftegaard, Albrektsminde, Stenagergaard, H. J. Jacobsens Gaard, N. Rasmussens Gaard. (Samling 1, 2, 3 udgivet fra 1906 til 1915).

43.  Trap Danmark. Maribo Amt 5. Udgave. Bind IV. 1955. Side: 846 og 847.

44.  Birkedommer på Fejø og første blandt ligemænd i Folketinget. Christopher Krabbes embedsperiode på Fejø 1871 - 1876.  Af cand.mag. Karen Elisabeth Stub. Lolland-Falsters Historiske Samfund 1995.

45.  Fejø-Bladet.  Fællesblad for alle foreninger og institutioner på Fejø. Udkommer 8 gange årligt.

46.  Retfærdighedens hus. Af Karen Plesner. Udgivet i 1961 - Schønberg. Et barnelig bliver fundet i et lille ø-samfund (Fejø) i 1880'erne, og øens birkedommer får fremtvunget tilståelser af 3 forskellige kvinder.

47. Bidrag til Nykøbing slots historie, efter trykte kilder. Af Niels Chr. Rasmussen. Fejø er kort nævnt side 19, 139 og 140.

48. Fra Kanonbåds-Krigen. Affæren ved Lolland. Af Svend Jørgensen. Lolland Falsters Historiske Samfunds Aarbog 1954. Side 289 - 294. Om erobringen af den Engelske Orlogs Brig: Tickler, tæt ved Fejø i 1808.

49.  Weilbech "Dansk Kunstnerliksikon". Sjette bind. Ved Sys Hartmann. Side: 257-258. Om marinemaler Alfred Theodor Olsen * 23.9.1854 på Fejø. Søn af købmand i Østerby, Daniel Isaksen Olsen og Maria Teresia Borella. Malede b. andre "Danske kanonbåde i kamp med et engelsk krigsskib ud for Fejø 1807.

50.  Kong Valdemars Jordebog. Ved Svend Aakjær. Side 177, 222, 526.

51.  Dansk Præstehistorie. Af S. V. Wiberg. 1870. Bind 1, side 350 . 353.

52.  Danmarks Præstehistorie 1884 - 1911. Af Max - Grosenhennng og Th. Hauch-Fausbøll. Side: 183 og 184.

53.  Dansk Præste og Sognehistorie 1849 - 1949. Bind 4. 1957. Side: 84 og 86. Af Poul Nedergaard.

54.  Sagn og folketro fra Femø, Fejø og Vejrø. Af Henning Hansen. Lolland Falsters Historiske Samfunds Aarbog 1949. Side 16 - 30.

55.  Overtro på Fejø. Af Niels Larsen. Lolland Falsters Historiske Samfunds Aarbog 1925. Side 127.

56.  Nogle Skole-Data fra Fejø. Af Niels Larsen. Historiske Samfunds Aarbog 1928. Side 166 - 167. (Skolemateriale i Vesterby og Østerby Skole 1809 of 1810).

57.  Danmark - Lolland Falster Møn.  Af Frederik Raben-Levetzau. Udgivet på Gyldendal 1988. Fejø - Femø side 200 - 204. Ill.

58.  Møller på Lolland-Falster. Udgivet i et samarbejde mellem Amtscentralen i Maribo og møllelaugene på Lolland-Falster - 1996. ill. af Vesterby Mølle. Fejø-møllen på Frilandsmuseet i Maribo. ill. Østerby Mølle.

59.  Dansk Mølleatlas III. Særnummer af MØLLEN, udgivet af "Dansk Mølleforening". 1994. ill. af Vesterby Mølle side 17.

60.  Karen Marie Abrahamsdatter. Et levnedsløb. Ved Marie Sørensen. Lolland Falsters Historiske Samfunds Aarbog 1959. Side 215 - 219. Karen Maries far var smed i Østerby på Fejø.

61.  Færgen og Femø. Af Ole Brinch og Elly Hansen. 1996. Fejø omtales også historisk i forbindelse med de forskellige færgeruter, der har besejlet øerne.

62.  Dansk Kirke Stat. Fuglse herreds provsti, Fejø sogn. Side: 573 og 574. ill.

63.  Dansk Mejeristat. Redigeret af G. Ellebrecht. Udgivet af Selskabet "Vort Samfund", København 1931. Fejø Andelsmejeri,  side 351-352. Vejrø Andelsmejeri, side 415-416. ill.

64.  Lolland-Falsters Kirker. Tegninger af Hakon Mielche. Tekster af Lolland-Falsters præster. 1936. Fejø Kirke. Side: 85 og 86.

65.  Lolland og Falster. Turistforeningens for Danmark Aarbog 1936.Udgivet under Redaktion af Nordahl -Perersen. Meget fine beskrivelser af Vejrø, Fejø og Femø. Side: 144 - 150.

66.  Kirkeskibe og Kirkeskibsfester. Af Henning Henningsen, . Handels og Søfarts Museet paa Kronborg. udgivet i 1950. Side: 76, 152, 153, 158. 

67.  Danmark, rundt langs kysterne. Af Erik Johannesen. Udgivet af Centrum, 1. Udgave 2 oplag 1993.

68.  Tiggertegn. Af Hugo Matthiessen. "Fra Arkiv og Museum" Udgivet af Østifternes Historisk- Topografiske Selskab. Serie 2, Bind 1. Side 111 - 116. Ill. af tiggertegnene for sognene i Fuglse herred 1582.

69.  Til minde om Niels Stenfeldt. Af Hans Ellekilde. Fortid og Nutid 11te Bind 1935 - 1936. Mindeord om forfatteren til "Træk af Livet paa Fejø i Svundne Tider" (Der er tilsvarende værker om Askø og Femø, som findes på Fejø lokal arkiv).

70.  Danmarks Kirker. Maribo Amt, VIII, hæfte 8. Nationalmuseet, Fejø Kirke, mange ill. Side: 869 - 882.

71.  Falsters Historie, I - II Del. Af Holger Hjelholt. I934 - 1935. Fejø side: 26, 84, 91, 159, 173, 202, 320, 370, II 34, 55, 102, 105, 108, 152, 241, 245, 305, 375, 389, 392, 432, 434, 441, 444, 582.

72.  Fejø Skibs- og Bådeværft 1889- 1994, af Ejnar Mortensen. Handels og Søfartsmuseet på Kronborgs Årbog 1994. Side: 56 - 63. ill.

73.  Danske Møller, af Niels Meyn. Udgivet 1934. Erhvervsforlaget. Side: 253. Østerby, Fejø Mølle. 

74.  Møllebygninger i Danmark, Redegørelse og status 1993. Udgivet af Miljøministeriet og Skov og Naturstyrelsen. Vesterby mølle side 301, Østerby mølle side 323. ill.

75.  Øerne i Smålandsfarvandet, udgivet af Marcus Hummelmose på eget forlag 1990.

76.  Lolland-Falster-Møn med omliggende øer. Gyldendals Egns beskrivelser 1972. Fejø side: 10, 56, 57, 78, 119, 280, ill.  Fejø bægret side: 105, 106, ill. Fejø kirke side: 203, 206, 214, 216, 280, ill.

77.  På Islandsfiskeri med kutter "MAAGEN" i aaret 1900. Nogle dagbogsoptegnelser af bundgarnsfisker Chr. Hansen, Fejø. Trykt i Frederikshavn Eksprestrykkeriet 1937.

78.  Dansk Mejeribrug, bind II. Side: 134. Udgivet i 1963.

79.  "Forurening ved at slå mange fiskere ud". Om bundgarnsfiskeri fra Skalø/Aksel Bang. Fra bladet "Samvirke" 1 Dec. 1972.

80.  Stål-Motorskonnert "Karen" af Fejø. Af Christian Nielsen, Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1972. Side 144 - 152.

81.  Konservator Christian Nielsen in Memoriam. Af Hans Jeppesen, Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1983. Side 2 - 3. ill.

82.  Mit møde med Christian Nielsen. Af Knud Klem. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1983. Side 5 - 11. ill.

83.  Håndværkeren i bådebyggeren. En skitse af arbejde og mentalitet. Af Palle Ove Christiansen. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1983. Side 19 - 50. ill.

84.  DAN & VICTORIA. - To åledrivkvaser. Af  Morten Gøthche. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1983. Side 69 - 96. ill. Om to åledrivkvaser bygget på Fejø.

85.  Konservator Christian Nielsens virke på Handels- og Søfartemuseet på Kronborg. Af Morten Gøthche. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1983. Side 203 - 229. ill.

86.  AMERICA, ARGUS, NIELS. Om bl.a. skonnerten Niels af Fejø. Af Max Vinner. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1983. Side 172 - 202. ill.

87.  Herredsbogen. Sønderjylland og Øerne. Af Thorkild Gravlund, side: 169. Fejøs opdeling af et Nørre og et Søndre Herred, dør stenen vest for kirken, guldkareten der står på Dragsbjerg.

88.  Christian den Fjerdes Riger og Lande. Af Palle Lauring. Fejø er nævnt side 11, i forb. med   de seks hekse der skulle være brændt på øen.

89.  Lollands Nørre Herred af C. C. Haugner side 72, 233 og 260.

90.  Lollands fortidsminder af C. C. Haugner side 103, 143 og 144.

91. Vore stednavne af Kristian Hald side 99. Udgivet  på GAD i 1965.

92. Vildtets og Jagtens Historie i Danmark af Skovrider c. Weismann.

93. Danmarks Småøer af Poul Henrik Herritz. Side 249 - 252. 1999.

94. 27 små øer- et besøg værd. Publikation udgivet af Miljøministeriet og Planstyrelsen i      samarbejde med Ø-Sammenslutningen i 1990.

95. Om Fejø Posthuse 1874 – 1919 og livet omkring dem. af Arne Fredens. Odense Marts 2000.

96. Det blev i familien. af Steffen Hove. En registrering af kongelige bevillinger til ægteskab i forbudne led i Fyns stift 1569- 1814. (Mange registreringer fra Fejø, Femø, Askø og en enkelt fra Vejrø.

97. Dansegilde og mordbrand. Vejledning om retsbetjentarkiverne ved Niels  H. Frandsen. DANSK HISTORISK FÆLLESRÅD. Side 87. Foto af dokument i forbindelse med den berygtede barnemordsag på Fejø.

98. Kingo på Lolland og Falster. af Arne Hægstad. (Lolland- Falsters Stiftsbog 1984. Fejø præsten Gregers Madsens gifte mål med Else Hansdatter Kingo. 

99.  Skrækkelige følger af  forbuden Kjærlighed, hvorledes en Moder har forført sine 2 unge Døtre til paa en forfærdelig oprørende Maade at dræbe deres nyfødte Børn ved at halshugge og partere den osv.  Småtryk (skillingvise). Trykkested: Bernh. Wennstrøm, Brogade 14. København 1884. (Odense, Universitet, Projekt Visecenter. OUB-546).

100. Edderkoppen II. Opklaring af dobbeltmordet på Peder Bangsvej år 1948. af Journalist Erik Haaest. (Skipper Jørgen Hansen fra Fejø, M/S Fremad. Kapitel 13 Tvivlsomme bekendtskaber.)

101. Om postforholdene på Fejø 1815 – 1919. af Arne Fredens, Odense, Marts 2001.

102. Samlinger til de danske Øers Laalands og Falsters historie. Af Peter Rhode. Genudgivet af J. J. Friis i 1858. Fejø, Femø, Askø side 586 til 604. (kan downloades på Kim Hansens Hjemmeside) de finder ligeledes på Tom Stryhn Hjemmeside.

103. En Fejø have. Ingrid og Poul Hemmingsens have på Fejø. Haven. 1985. Årg. 85, nr. 5 (1985), s. 248- 251 : ill.

104. Pære-skudernes grønne ø. – (Danmarks dejlige øer) Fejø, ankerpladser. Bådnyt. – 1990. – Årg. 20, nr. 8 (1990), s. 22- 24, 40.

105. Den genfundne gravramme i Fejø kirke: et bidrag til Lolland-Falsters præstehistorie i 1600-tallet. Gertrud Hansdatter Wingaard. Embeds- og slægtskabsforhold, Fyn og Lolland- Falster. Stiftsbog og landemode-akt for Lolland-Falsters Stift. – 1986. s. 105- 110.

106. Vardesyssel Aarbog 1985. udgivet af Lokalhistorisk Værksted i Oxbøl. Side 83 til 108. Sara Margrethe Brandt og hendes aner. Hun var gift med degn og skoleholder på Fejø/Femø Ole Gotthilff Kliim.

107. Den Falsterske Gejstligheds Personalhistorie ved I. Barfod, 2. del (udg. 1854) Side 39 – 41    nævnes sognepræst Andreas Designthon gift med Charlotte Kirstine Friborg.

108. Fejø tingbog 1657- 1663.  Med referat af alle sager. Ved Kirsten Nørgaard Pedersen.

109. Købmændene på Lolland Falster ved midten af 1700’årene. Af Gregers Hansen. Side 29 – 46.( Personalh. Tidsskrift årg.) ? Flere købmænd på Fejø/Femø nævnes, Niels Nielsen Siø og Mads Læsø.

110. Over vandet. Udgivet af Palle Brandt december 2003. En beretning  om de mange  overfartssteder, der har været på Sydhavsøerne, og hvoraf nogle stadig er i drift.

111. Da paketterne sejlede – fra Smålandshavet og Det sydfynske Øhav. Udgivet af Ole Mortensen, Anders Rehde Nielsen, Erik Kromann

112. Postkort fra Fejø. Udgivet af Kim Hansen og Arne Fredens, 2004. Beskrivelse af Fejø gennem postkort fra de seneste godt 100 år.

113. Dykker Ole Larsens Død på Havets Bund i Maj Maaned, fra Dampskibet Øresund. Skillingvise fra 1885.

 

 

Sidst opdateret 18. feb. 2005.

Oplysninger om anden litteratur/artikler om  Fejø, eller hvor Fejø er nævnt, modtages gerne, og vil blive tilføjet listen.

Tilbage til startsiden

 

Udarbejdet af

Niels Winther Christensen

Bjælkager 8, Skovlund

6823 Ansager

Tlf: 76 98 00 15

e-mail: niwich@skovlundnet.dk