Til Indtægt for Femøe Sogns Skolekasse for Aaret 1826.

 

 

   Til Indtægt for Femøe Sogns Skolekasse for Aaret 1826 har Sognets Skolecomission i
   Mødet d. 16 Maj forefattet følgende Ligning paa Lovbefalet Maade efter Hartkorn og Formue:

Navne

Giver ifølge Hartkorn.

Giver ifølg Formue.

Navne

Giver ifølge Hartkorn.

Giver ifølge Formue.

 

Sønderbye

rdlr

m

sk

rdlr

m

sk

 

rdlr

m

sk

rdlr

m

sk

Niels Hansen

 

1

9

 

 

8

Hans Rasmussen Løie

 

1

7

 

 

 

Geert Knudsen

 

 

12

 

 

 

Frands Rasmussen

 

1

8

 

 

 

Mølleren

 

 

12

 

 

12

Hans Hansen Bøtte

 

1

8

 

1

4

Peer Grymer

 

1

8

 

 

6

Jørgen Frederiksen

 

1

8

 

 

10

Anders Jensen

 

 

13

 

 

 

Hans Jensen Lok

 

1

9

 

 

4

Erik Jensen Strøm

 

 

6

 

 

 

Hans Jørgen Nielsen

 

1

1

 

 

 

Christen Smeds Enke

 

 

5

 

 

4

Skipper Hans Hansen

 

 

6

 

 

8

Morten Rasmussen

 

 

11

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Hans Andersen Rau

 

1

7

 

 

12

Nørrebye

 

 

 

 

 

 

Hans Jørgensen Løie

 

 

12

 

 

 

Rasmus Mogensen

 

1

 

 

 

 

Jørgen Rasmussen

 

 

12

 

 

 

Rasmus Løie

 

 

10

 

 

 

Niels Christophersen

 

 

13

 

 

 

Hans Løie

 

 

10

 

 

 

Lars Rasmussen

 

 

13

 

 

4

Niels Christophersen

 

 

9

 

 

 

Niels Jørgen Lok

 

1

8

 

 

 

Daniel Christophersen

 

 

9

 

 

 

Daniel Nielsen

 

1

7

 

 

4

Jens Olsens Enke

 

 

8

 

 

 

Hans Olsen Lok

 

1

8

 

 

8

Hans Hansen Væver

 

 

8

 

 

 

Ole Pedersen Lok

 

1

8

 

1

8

Summa

2

1

5

 

2

10

Summa

2

5

4

 

5

4

Tillagt Transport

2

5

4

 

5

4

 

 

 

 

 

 

 

Summa

5

 

9

1

1

14

 

Navne

Giver ifølge Hartkorn.

Giver ifølge Formue.

Navne

Giver ifølge Hartkorn.

Giver ifølge Formue.

 

Transport:

rdlr

5

m

 

sk

9

rdlr

1

m

1

sk

14

 

Transport:

rdlr

7

m

4

sk

5

rdlr

1

m

4

sk

2

Hans Christop. Bøsse

 

1

2

 

 

4

Hans Madsen

 

5

 

 

 

 

Rasmus Johnsen 1½ gmd.

 

1

12

 

 

14

Jørgen Jørgensen

 

5

 

 

 

 

Peer Stephensen

 

 

14

 

 

 

Christen Jørgensen Lok

1

2

 

 

 

 

Hans Degn

 

 

5

 

 

 

Søren Nielsen

 

8

 

 

 

 

Rasmus Nor

 

1

4

 

 

 

Hans Sørensen

 

9

 

 

 

 

Jørgen Grymer

 

 

10

 

 

 

Daniel Boesen

1

6

 

 

 

10

Peer Larsen Væver

 

1

3

 

 

4

Niels Frimand

 

9

 

 

 

 

Jens Jørgensen Lok

 

1

2

 

 

8

Hans Frimand

 

9

 

 

 

4

Hans Jørgensen Bøsse

 

1

4

 

 

 

Peer Hansen Bøtte

 

9

 

 

 

 

Mads Larsen

 

1

4

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

Jørgen Olsen Lok

 

1

4

 

 

4

Ole Smed

 

 

 

 

 

8

Henrik Hage

 

 

9

 

 

 

Rasmus Hansen

 

 

 

 

 

8

Peer Hansen

 

 

10

 

 

2

(Skole Rasmus)

 

 

 

 

 

 

Peer Nielsen

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Hansen

 

 

7

 

 

 

Summa Sumarum

8

4

3

2

 

 

Hans Andersen Ærøboe

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Degne Enken

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Jørgen Løie

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

7

4

5

1

4

2

 

 

 

 

 

 

 

P.Bendtsen, Hans Olsen, Jørgen Frederiksen, Hans Christophersen.
                                                                 
begge med paaholden Peen.
Da overstaaende Summa 10 rbdlr 4 mark 3 skilling ikke har været at erholde i Mindelighed, udbeder undertegnede Skolecommission sig ærbødigst af Deres Højvelbaarenhed, at samme Summa maattte approberes til Udpantning paa Lovbefalet Maade:

Skolecomissionen for Femøe Sogns Skole d. 19. Maj. 1826.
P. Bendtsen. Hans Olsen.
Jørgen Frederiksen.
Hans Christophersen,
begge med paaholden Peen.

Til Høivelbaarenhed
Kammerherre og Ridder
Stiftamtsmand v. Jessen.
Femøe d. 17 Juli 1826

Fremlægges da Indbemeldte nye Ligning er approberet af Stiftøvrigheden.

Indesluttet Ligning, som af Stiftamtet er tilsendt Femøe Sogns Skolecommission med Anmodning om at oplyse, om samme af den høie Amtsskoledirektion er approberet, tager vi os hermed ærbødigst den frihed at tilbagesende til Deres Høivelbaarenhed med den Erklæring, at den hidtil ikke er approberet, men at Comissionen har tilstillet deres Høivelbaarenhed den i den Tanke, at den med det samme kunne approberes af den høie Direktion og tillige approberes til Udpantning af Deres Høivelbaarenhed, hvorved Skolepatronen sattes i stand til, desto Sværere at kunne faae, hvad Ligningen beløb sig til, uden hvilket Skolekassen ikke er i stand til at udrede de sidste Udgifter, som den indbyrdes Undervisnings Indførelse hidtil har foraarsaget. Muligee kunne det være aldeles nødvendigt, at der tilstilledes Deres Høivelbaarenhed et andet Exemplar af samme Ligning addresseret til Amtsskoledirektionen med Begæring om Approbation paa selved Ligningen. Dette har derfor Comissionen ogsaa hermed ærbødigst tilladt sig.

I Comissionen for Femøe Sogns Skole.
d. 19 Juli 1826.
Ærbødigst
P.Bendtsen, Hans Olsen, Jørgen Frederiksen,
med paaholden Peen.

Tilbage toppen
Tilbage til startsiden