SLÆGTEN WILLOCH

Isaachsen-Wolloch

Ifølge gammel tradition skulle slægten nedstamme fra hr. Jørgen Thomassen som var sognepræst i Kvinesdal i Vest-Agder i årene 1610-1655. Dette er rigtigt. Sagnet fortæller videre at Jørgen Thomassen var søn af en bonde i Kvinesdal, som ejede gårdene Øvre Egeland og Rødland. Dette er ikke rigtigt. Gården Rødland var bispegods og Øver Egeland tilhørte andre. men hr. Jørgens søn Isak Jørgensen blev senere ejer af begge disse gårde.
Nyere undersøgelser har vist at hr. Jørgen Thomassen var fra Trondhjem, og man har også fundet ud af hvem han var søn af. 


1. slægtled

Thomas Olsen Skotte, nævnt i 1611-1625, var Nordlandshandler og bosat i Trondhjem, hvor han havde en by-gård ved Nideelven. I 1611 ejede han en jagt. I 1625 er nævnt at han havde stolestade i Trondhjem Domkirke. Der kendes kun et barn.
Han var sidst gift med Gjertrud Christoffersdatter, begr. ved Vor Frue Kirke i Trondhjem den 2. marts 1658. Hun kan imidlertid ikke være mor til Hr. Jørgen Thomassen. 
Hans søn:
 1. Hr. Jørgen Thomassen

2. slægtled

Hr. Jørgen Thomassen, i årene 1614-1655 sognepræst til Kvinesdal i Vest-Agder. Han var antagelig identisk med den "Georgius Thomæ Danus", som i 1599 blev immatrikuleret ved universitetet i Rostock. I årene 1604- 1610 var han "Capelknabe" eller kantor ved kong Christian IV's hof. 
I 1607 skrev han et hyldningsdigt til nordmanden Cord Aslaksen. Her undertegner han sig "Georgio Thomæ Witlocchio Nidrosiano" Dette er den eneste gang man ved at Jørgen Thomassen har benyttet slægtsnavnet. Witloch er skotsk og man mener at navnet betyder "blinkende sø"
Jørgen Thomassen var provst i Lister provsti 1614-1655. Konen ukendt, men hun var i live så sent som 1669. Hendes initialer var E.I.D.
Deres børn:
 1. Thomas Jørgensen, druknede i fedafjorden i 1644.
 2. Hr. Jørgen Jørgensen, sdogneprædt i Kvinesdal efter faderen, 1655-1660, søgte afsked "formedelst tilfældige Svaghed" men vedblev at fungere som provst fra 1669-1681. Var i live 1696. brugte i 1695 slægtsnavnet "Huidloch". Gift med Anna Andersdatter, skifte 18. og 19. juni 1673.
 3. Isak Jørgensen, 40 år i 1644, se nedenfor

3. slægtled

Isak Jørgensen Rødland/Øvre Egeland i Kviesdal, 40 år i 1644, død 20. marts 1677, skifte på Øvre Egeland 16. juni 1677. Lensmand i Kvinesdal, Gift med Abel (Abigael) Danielsdatter Hindsholm fra Haneberg i Sokndal i Rogaland, skifte 15. Maj 1688. Datter af lensmand i Sokndal Daniel Jakobsen Hindsholm på Haneberg og Asgjerd Leielsdatter Haukland fra Lund i Dalerne.
Deres børn:
 1. Thomas Isachsen Rødland, gift 1.gang med Susanne Henriksdatter Schurmann fra Stavanger, gift 2. gang med Guri Sigbjørnsdatter Sandsmark fra Bakke (Flekkefjord).
 2. Jacob Isaksen Hundsbedt i Kvinesdal, gift med Gunhild Danielsdatter Træland fra samme bygd.
 3. Jørgen Isaksen, død barnløs før 1699.
 4. Daniel Isaksen Øvre Egeland, se nedenfor
 5. Lars Isaksen Øvre Egeland, gift med Elisabeth Danielsdater Træland fra Kvinesdal. 
 6. Abrahan Isaksen store Åse i Kvinesdal, gift med Astrid Torjusdatter Førland fra samme bygd. 

4. slægtled

Daniel Isaksen Øvre Egeland i Kvinesdal, skifte 30. juni 1767, gift 1. gang med Barbara Torkelsdatter Gjemlestad fra Kvinesdal, skifte 4. juni 1696. Kun et barn som døde som lille. Gift 2. gang med Anna Kristine Sørensdatter, skifte 7. juni 1749. Børn i 2. ægteskab: se nedenfor.
Deres børn:
 1. Anna Barbara Danielsdatter Witlloch, gift 1. gang med løjtnant Samuel Jakobsen Haarr på Birkeland i Feda, gift 2. gang med Ole Torbjørnsen Feda.
 2. Søren Danielsen Moi, gift 1733 med Eva Åsulvsdatter Åmodt, Kvinesdal.
 3. Isaach Danielsen, døbt 9. januar 1710, se nedenfor.
 4. Jørgen Danielsen, døbt 19 september 1717, død ugift 19. november 1796 som skrædder i Kristiansand. 

5. slægtled

Isaach Danielsen, døbt i Kvinesdal 9. januar 1710, død som velstående smedemester i Kristiansand den 16 februar 1771. Gift i Kristiansand 28. maj 1743 med Anna Cathrine Struve. f. samme sted i 1724, død 9. marts 1811. Datter af apoteker Johan Andreas Struve og Abel Cathrine Seydal. På skiftet i 1811 efter Isach Danielsen hustru var boet formue 13.794 riksdaler. 
Deres børn:
 1. Daniel Isachsen Willich, døbt 1. december 1744 i Kristiansand, død samme sted 25. februar 1813. Han var døbt Willoch og dette navn blev brugt da han i 1763 blev immatrikuleret ved Københavns universitet, men senere brugte han kun navnet Isaachsen. ham studerede forretningsvirksomhed i England, og blev senere Hollandsk konsul, skipsreder, fabriks ejer og godsejer i Kristiansand. Han købte gården Kjos i Oddernes. Gift 1. gang den 15. oktober 1771 i Kristiansand med Christine Hedevig Christensen, datter af Rådmand Peder Christensen og Barbara Frantzdatter Frobos. Gift 2. gang 24. december 1805 på Boen i Tveit, Vest-Agder, med Hanne Susanne Nideros, datter af borgmester i Kristiansand, Otto Nideros og Marichen Arctander.  Hanne Susanne Nideros giftede sig igen efter konsulens død, den 2. december 1815, i Christiania, med general Diderik Hegermann. Konsulen fik fire børn som førte slægten videre. se "Den Norske Forbindelse"
 2. Johan Andreas Isaachsen Wulloch, f. 1. juli 1747 i Kristiansand, død 25. september 1793 på kapellangården i Lille Øyestad. Var da udnævnt til sognepræst til Holt, men tiltrådte ikke stillingen. Gift 5. oktober 1783 med Cathrine Faye. datter af sognepræst til Tromøy Andreas Faye og Margrethe Karine Flinthoug. Hadde efterkommere som bar navnet Willoch, men de sidste efterkommere som bar slægtsnavnet døde før sidste århundredeskifte.
 3. Anna Christine Isaachsen, døbt 29. maj 1749 i Kristiansand, gift samme sted 27. november 1770 med kjøbmand Christopher Johannesen Nyrop, søn af af kjøbmand i Flekkefjord Johannes Christensen og Anna Christine Schaanning.
 4. Abel Christine Isachsen, f. 20. august 1752 i Kristiansand, død der 19. oktober 1886. Gift med Dr. Provinsialmedikus Johannes Nielsen, f. 23. januar 1748 i Haderslev, død 4. marts 1789 i Kristiansand. Søn af kjøbmand i Haderslev Jens Nielsen. Abel Cathrine Isachsen og Dr. Johannes Nielsen havde to børn, Christine og Abel Nielsen, se "Den Norske Forbindelse"
 5. Engel Margrethe Isachsen, f. 4. september 1753 i Kristiansand, død 24. maj 1835 på øen Fejø i Smålandshavet ved Lolland, Danmark. Gift 20. juli 1785 med Henrich Kuhlmann, f. 3. april 1751, død 3. juni 1807. Sognepræst på Fejø, søn af Johan Anton Kuhlamnn og Josine Marie Ramus i Rise på Ærø, Danmark.
Kilde: Norsk Slektskalender, bind 3, side: 192 til 212. Udgivet i Oslo 1970.

Tilbage til toppen
Tilbage til startsiden